logo Norsk Oprasangerforbund

 

KONTAKT

 

Styret i Norsk Operasangerforbund:

 

Mette Pedersen

Leder
på valg i 2018

David Fielder

Nestleder
på valg i 2018

Anna Einarsson

Kasserer
på valg i 2019

Kjetil Støa

Vara
på valg i 2019

Njål Sparbo

NTO
på valg i 2018

Tor Fagerland

styremedlem
på valg i 2019

Tore Walmsnæss

vara
på valg i 2018

Adresse: Norsk Operasangerforbund c/o Den Norske Opera,
Kirsten Flagstads plass 1, 0150 Oslo
post@norskoperasangerforbund.no

HJELPEKASSEN / KIRSTEN FLAGSTADS FOND:
-Toril Carlsen, leder (på valg i 2020)
-Karin Trelease (på valg i 2019)
-Per Vollestad (på valg i 2018)
-Ingeborg Marie Brekke, vara, (på valg i 2018)
-Hege Høisæter, vara, (på valg i 2018)

Hjelpekassen kan yte hjelp til medlemmer av Norsk Operasangerforbund som grunnet sykdom eller andre uforutsette årsaker er kommet i vanskeligheter (se: Flagstads fond).
Henvendelser rettes til: hjelpekassen@norskoperasangerforbund.no

VALGKOMITE:
-Jens Erik Aasbø ( på valg i 2018)
-Per Andreas Tønder (på valg i 2018)

Vil du bli styremedlem? Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye styremedlemmer fra hele landet. Eventuelle reiseutgifter til styremøter vil bli refundert. (Enkelte styremøter holdes også på Skype). Send dine forslag til nye styremedlemmer (gjerne med kontaktinformasjon) til valgkomiteen@norskoperasangerforbund.no - og husk at du gjerne kan foreslå deg selv.

Tilbake til index