logo Norsk Oprasangerforbund

 

Velkommen til Norsk Operasangerforbunds hjemmeside

Kjære medlemmer!

Norsk Operasangerforbund (NOSF) ble stiftet i 1926, og er en interesseorganisasjon for norske operasangere og sangere med sitt hovedvirke i Norge.

Vi arbeider for å skape arenaer hvor våre medlemmer kan dele erfaringer og bygge opp nettverk, bl.a. gjennom å arrangere audition hvor våre medlemmer får mulighet til å vise seg fram for Opera Norge, DNO&B, agenturer og andre bransjefolk i tillegg til å være et talerør for våre medlemmer i den offentlige debatten.

På årsmøtet, 15.6.2023, fikk vi takket av vår styreleder gjennom mange år, Mette Bjærang Pedersen. Hun har jobbet utrettelig og har gjort en rekke tiltak som kommer våre medlemmer til gode. Ikke minst er det hun som har initiert og fått i stand vår åpne audition, som vi holder annet hvert år i Operaen, i samarbeid med Opera Norge. Hun har vært en del av styret i ti år, de fleste som leder for forbundet. Vi er dypt takknemlige for innsatsen og kommer til å savne henne veldig mye!

Vi takket også av varamedlem Erlend Tvinnereim, som går ut av styret. Samtidig kunne vi si velkommen til Renate Ekerhovd, som ny nestleder og sekretær, og til Kari Kleiven, som nytt varamedlem. Vi er veldig glade for å ha dem med på laget! Styret i Hjelpekassen består.

Styret i NOSF ser nå slik ut: NOSF: leder: David Fielder, nestleder og sekretær: Renate Ekerhovd, kasserer: Eirik Roland Egeberg-Jensen, styremedlemmer: Tor Fagerland, Ida Gudim og Siv Iren Misund, varamedlemmer: Tore Walmsnæss, Kari Kleiven og Magnus Staveland.

Valgkomitéen: Jens-Erik Aasbø og Jørgen Bakker.

Hjelpekassen: leder: Toril Carlsen, kasserer: Per Vollestad, styremedlem: Hege Høiseter, varamedlemmer: Ingeborg Brekke og Nils Harald Sødal

Styret samarbeider med CREO for å sette et minstehonorar for freelance operasangere under produksjon. Honorarsatsene ble offentliggjort våren 2021, og det er spennende å se om de vil gjøre en forskjell for våre medlemmer. Dette er et arbeid som vil fortsette i 2023/24, i tett samarbeid med CREO og Opera Norge.

Ellers jobber vi i styret med vår 100 års markering som er i 2026!! Vi har også et nært samarbeid med KhiO, avdeling Opera, og kommer til å varsle, i god tid i forkant, om aktiviteter som det vil bli mulig å melde seg på til.

Hold deg oppdatert på hva som skjer enten ved å klikke på linken i menyen/ like oss på Facebook, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du/dere har innspill og/eller ønsker angående fremtidige arrangementer!

Vennlig hilsen, styret i NOSF v/ leder David Fielder