logo Norsk Oprasangerforbund

 

Velkommen til Norsk Operasangerforbunds medlemsside

Norsk Operasangerforbund (Org nr. 971 285 494) ble etablert 20. januar 1926. Formålet er å fremme operasangeres interesser i Norge og være en faglig høringsinstans i politiske og offentlige saker. Personer med relevant faglig utdanning eller yrkesaktivitet innen sang- og scenekunstfeltet kan søke om medlemskap. Aktiviteter i tiden fremover finner du under menypunktet "Hva skjer".

Scenekort
Med medlemskapet, som for tiden koster NOK 400,- pr år, følger et scenekort fra Norsk Teater- og Orkesterforening som gir rabatter ved billettkjøp i opera- og teaterscener i hele landet.

Vil du bli medlem?
Søknad om medlemsskap behandles av styret. Oppgi navn, postadresse, telefon, epostadresse, lenke til hjemmeside, stemmefag, alder, utdanning og noen profilerte oppdrag. Du kan søke om medlemsskap ved å sende en mail til post@norskoperasangerforbund.no eller ved å fylle inn en online søknad.

 

 

Tilbake til index