logo Norsk Oprasangerforbund

 

Velkommen til Norsk Operasangerforbunds Hjelpekasse / Kirsten Flagstads Fond

Hjelpekassen er en stiftelse registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 985453004, og underlagt kontroll av Stiftelsestilsynet. Styremedlemmer i Hjelpekassen velges på Norsk Operasangerforbunds generalforsamling. Hjelpekassen kan yte hjelp til medlemmer av Norsk Operasangerforbund som grunnet sykdom eller andre uforutsette årsaker er kommet i vanskeligheter.

Gaver
Medlemmer i uforutsette, vanskelige livssituasjoner kan søke Hjelpekassen om økonomisk støtte. Beløpet vi kan yte er ikke svimlende stort, men kan forhåpentligvis bidra til å lette trykket noe dersom man har det vanskelig. Hjelpekassen har et rent sosialt formål og kan ikke gi støtte til konserter/studier o.l.

Lån
I tillegg til å ha pengene i bank, har Hjelpekassen søkt å øke fondets kapital ved å låne ut penger til medlemmene. Disse lånene er forbrukslån, men da vi ikke har lov til å låne ut uten sikkerhet, kreves det to kausjonister for å få lån. Dette betyr at vår lånerente ikke kan konkurrere med lån som gis med sikkerhet i fast eiendom, men i forhold til markedets forbrukslån er de fordelaktige. Låntakere må opprettholde medlemsskapet i Norsk Operasangerforbund helt til lånet er nedbetalt. Dersom man ønsker å melde seg ut, forfaller også lånet i sin helhet.

Kausjonister må ha:
1) Norsk statsborgerskap
2) Fast inntekt/pensjon
Dersom lånesøker ikke er norsk statsborger, kreves det vanligvis flere enn to kausjonister.

Lånerenten er p.t 5%

Hjelpekassen tar ikke etableringsgebyr, og ved nedbetaling av lån to ganger i året påløper en kostnad på p.t. 93,- pr gang. Denne snille gebyrpolitikken er mulig fordi Hjelpekassens styre ikke er lønnet og vi ikke har utgifter til fast kontor. I den senrere tid har flere låntakere ønsket månedlig nedbetaling med autogiro. Dette er fullt mulig, men betyr litt høyere bankgebyr for låntaker. Dersom formalia m.h.t. kausjonister er i orden, kan man påregne kort behandlingstid. Lånene forvaltes av Lindorff.

Alle i styret har taushetsplikt, og du kan ta kontakt med hvem du vil i styret. Formell søknad om gave eller lån må rettes til styreleder:

Leder: Toril Carlsen
Vittenbergveien 51
1472 Fjellhamar
tlf: 920 12 428

Hjelpekassens styre:
Toril Carlsen, styreleder (på valg i 2023)
Hege Høisæter, styremedlem (på valg i 2022)
Per Vollestad, styremedlem (på valg i 2021)

Varamedlemmer:
Ingeborg Brekke, varamedlem (på valg i 2021)
Karin Trelease, varamedlem (på valg i 2021)

Lenke til Hjelpekassens vedtekter

Tilbake til index