logo Norsk Oprasangerforbund

 

GENERALFORSAMLING 2014

Organisasjonsnummer 971 285 494

Årsmøte

TID: Tirsdag den 16.6.2014 kl 18.00
STED: møterommet "AIDA" i Den Norske Opera & Ballett

SAKSLISTE
1) Åpning og setting av årsmøtet. v/leder.
2) Godkjenning av saksliste
3) Konstituering (Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokollen)
4) Informasjonssak: Solistene ved Nasjonaloperaens overgang til Norsk Lektorlag. v/leder.
5) Informasjonssak: Resultat for årets hovedoppgjør. v/leder.
6) Informasjonssak: Regnskap. v/sekretær.
7) Til vedtak: Kontingent. Økning eller ikke.
8) Innkomne saker
9) Valg. v/valgkomitéen.
10) Eventuelt

Referat

1) Espen åpnet møtet.

2) Sakslisten ble godkjent.

3) Møteleder: Espen, Sekretær: Mette, David og Inger Lise skriver under protokollen.

4) Espen informerte om årets aktiviteter. Vi har fått sendt ut scenekort til de vi har adr på, medlemslisten pr.d.d er ikke korrekt og skal bli revidert slik at all informasjon stemmer.

5) Regnskap ble godkjent og regnskapsansvarlig Kjell Magnus informerte om hvordan det står til med forbundets økonomi.
Vedtak: Å vente med å sende ut neste sesongs scenekort til vi kan se at medlemmene har betalt kontigenten.

6) Espen informerte om at solistene gikk over fra MFO til Norsk Lektorlag. Dette vil ha ingen innvirkning på NOSF. Vi anbefaler NOSFˋs medlemmer til å være medlem hos MFO da de kan tilby mye til freelancere.

7) Hjelpekassen v/Karin opplyste om hjelpekassens regnskap, og informerte om hjelpekassens arbeid dette år. Regnskapet ble godkjent, og det har vært større aktivitet i hjelpekassens arbeid det siste året enn året før.

8) Kontigenten øker ikke, men NOSF holder tilbake scenekortet til kontigenten er betalt.

9) David informerte om mentorprogrammet som han har vært med å utvikle på KHIO, operahøgskolen. Det ble uttrykt bekymring over forholdene på operahøgskolen. Det mangler retning på skolen og undervisningen, og David oppfordret medlemmene til å engasjere seg for skolen.

10) NOSF har full tillit til at Hjelpekassen ordner opp i valget til styret selv. Karin ble gjenvalgt som leder for hjelpekassen, Inger Lise og Per Vollestad ble valgt som vara 1 år til. I NOSF ble David valgt inn som sekretær for Kjell Magnus som går av. Njål ble valgt som vara.

11) På neste møte skal vi ta opp det med studentmedlemskap, og siden økonomien i forbundet er for lite sikker, skal vi prøve å søke MFO om midler til aktiviteter. Det kom opp ønsker om å treffes oftere, og gjerne i en mer sosial setting. Njål tilbød seg å lage en nettside hvor man kan finne info om NOSF og hvor alt av forskrifter, møteinnkallelse, referater m.m skal være lett tilgjengelig for medlemmene. Espen vil følge opp dette.

Styret 2014-2015

Espen Langvik (styreleder) på valg i 2015
David Fielder (sekretær) på valg i 2016
Mette Bjærang Pedersen (kasserer) på valg i 2016
Njål Sparbo (varamedlem) på valg i 2016

Tilbake til index