logo Norsk Oprasangerforbund

 

Historikk - hva har skjedd?

Audition 27.2.2016
Norsk Operasangerforbund (NOSF) inviterte medlemmene til en åpen audition i Den Norske Operas scene 2. Vi fikk inn over 100 påmeldinger, og ca halvparten fikk anledning til å prøvesynge. Arrangementet var så vellykket at styret vil arrangere en ny åpen audition for medlemmene i 2018.

Tilstede var representanter for distriktsoperaer i Norge, konsertarrangører, norske agenturer og andre interesserte:

Tilbake til index