logo Norsk Oprasangerforbund

 

Velkommen til Norsk Operasangerforbunds hjemmeside

Kjære medlemmer!

Norsk Operasangerforbund (NOSF) ble stiftet i 1926, og er en interesseorganisasjon for norske operasangere og sangere med sitt hovedvirke i Norge.

Vi arbeider for å skape arenaer slik at våre medlemmer kan dele erfaringer med hverandre og få muligheten til å skaffe seg et større nettverk, bl.a ved å arrangere audition annet hvert år hvor våre medlemmer får mulighet til å vise seg fram for Opera Norge, DNO&B, agenturer og lignende, i tillegg til å være et talerør for våre medlemmer i den offentlige debatten.

De to foregående sesongene må man si har vært noen av de mest utfordrende for kunstnere i nyere tid, og vi vil gjøre vårt for å skape arenaer fremover som kan generere jobb for våre medlemmer. Planen for sesongen består bl.a av en presentasjon av våre medlemmer på scene2 på DNO&B den 6/-22. Dette arrangerer vi i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett, og det er en gylden mulighet til å få vise seg fram for bl.a alle distriktsoperaene i Norge, DNO&B, agenter, symfoniorkestrene og domkantore! Det vil være et begrenset antall som får mulighet til å synge på scene 2, men vi vil jobbe for en løsning som gjøre at alle som søker skal ha muligheten til å bli hørt, om ikke live så på nettet. Vi vil også jobbe for at kompaniene som kommer, gir oss indikasjoner på hvilket auditionrep som kan være godt å presentere for dem, og dette vil så klart bli videreformidlet til dere. Styret tok også initiativ til å samarbeide med CREO for å sette et minstehonorar for freelance operasangere under produksjon. Honorarsatsene ble offentliggjort våren 21, og det er spennende å se om de vil gjøre en forskjell for våre medlemmer.

Nytt for oss denne sesongen, er også vårt samarbeid med EVTA, Norsk Stemmepedagogisk forum. Sammen med dem vil vi markere World Voice day, som var den 18 april med foredrag og debatter som omhandler "Stemmen i forandring". Denne markeringen var planlagt våren 20, og vi har utsatt denne markeringen tre ganger allerede pga corona, men nå vil den bli gjennomført! Dette vil etter planen foregå på formidlingssenteret ved DNO&B. Mer informasjon kommer! Vi er veldig spente og gleder oss utrolig masse til å få mer innsikt i hvordan f.eks en fødsel kan påvirke stemmen, hva skjer når man skifter stemmefag, og hvordan påvirker sorg stemmen bl.a.!

Hold deg oppdatert på hva som skjer enten ved å klikke på linken i menyen/ like oss på facebook, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du/dere har innspill og/eller ønsker angående fremtidige arrangementer!

Vennlig hilsen, Styret i NOSF v/ leder Mette Bjærang Pedersen